BARO AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA
Tarih: 4.12.2020| Okunma Sayısı: 4580

7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, BARO AİDATLARINA YAPILANDIRMA getirilmiştir. 

Bu kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 4. Maddesinin ç bendinde, Avukatların ve Stajyer Avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçlarının borçlarının asıllarının tamamının yapılandırılmasını düzenlemektir.
 
 

 

7256 sayılı Kanun’un

* 3. Maddesinin 13. Fıkrasının (ç) bendinde;

ç)Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz. 

* 4. Maddesinin (6) fıkrasının (ç) bendinde;

ç) 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının,

birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Şeklinde düzenleme getirilmiştir.

Buna göre;
 
1. Yapılandırmadan yararlanabilmesi için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31.01.2021 tarihine kadar kesenek borçları için Baromuza yazılı başvurulması gerekmektedir.

 

 
2. Başvuru yapan avukatlarımızın Baro Keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarih ve 17.11.2020 tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin başlangıcı olan 28.02.2021 tarihine kadar durdurulur.

 

 
3. Baromuz avukatlarının baro kesenek borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 28.02.2021 tarihine kadar, kalanın da aylık dönemler halinde en fazla altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
 
En geç 28.02.2021 tarihine kadar 1 taksiti ödenmemiş borçlar için gecikme zamlarının kaldırılması işlemi yapılamayacaktır.

 

KAPSAM: 31.08.2020 tarihinden önceki dönemlerine ait baro aidatlarının tamamının ödenmesi

TAHSİLDEN VAZGEÇİLEN KISIM: Gecikme zamları

BAŞVURU SÜRESİ: Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonu (31. 01. 2021)

İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ: Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonu (28.02.2021)

TOPLAM TAKSİT SAYISI: Aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksit

Yapılandırma dilekçe örneği için tıklayınız.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

KARAMAN BARO BAŞKANILĞI

 

7256 sayılı Kanun için Resmi Gazete’ye buradan ulaşabilirsiniz. 

 

 

14.06.2024
AV. OKTAY YILMAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.