STAJ BAŞLATMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tarih: 1.01.2019| Okunma Sayısı: 14988

Form

 1 - Baroya hitaben dilekçe (Örnek-l) 3 Adet
 2 - Bildiri Kağıdı  (Örnek -2) 2 Adet
 3 - Yanında staj yapılacak Avukatın Muvafakatnamesi (Örnek-3) 2 Adet
 4 - Diploma veya Çıkış Belgesi Noterden Tasdikli olacak 2 Adet
 5 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2 Adet , Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği 2 Adet
 6 - İkametgah İlmühaberi (Nüfus Müdürlüğünden)  2 Adet
 7 - Sağlık Raporu (Devlet Hastanesi tam rapor veya sadece psikiyatri uzmanından ) 2 Adet
 8 - Sabıka Kaydı Arşivli C.Savcılığından 2 Adet
 9 - İki Avukatın Takdim belgesi (Örnek 4)  2 Adet
10 - SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığından yazı 2 Adet
11 - 4 Adet 4x6 Ebadında Vesikalık Fotoğraf  (Biyometrik - Cübbeli Olmayacak)
12 - 1 Adet İnce Klasör dosya, 4 Adet Plastik Telli Dosya (yeni olacak)

 NOT: (Yurt Dışından Mezun olanlar İçin ) Denklik Belgesi, Fark derslerini verdiklerine dair belge,

            

 

ÖRNEK-1

BARO BAŞKANLIĞINA

                                    KARAMAN

……………….Üniversitesi Hukuk Fakültesinden …………tarihinde mezun oldum ,Avukat stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri taşıyorum.

                        Karaman Mahkemelerinde Staja başlatılmam hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim…./…/20..

                                                                                                  Adı Soyadı (İmza)

ADRES:

 

 

TELEFON: 

ÖRNEK-2

BARO BAŞKANLIĞINA

                                    KARAMAN

            1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 3.Maddesinde (e) ve 5.maddesinde (a) bentlerinde yazılı hallerin kendimde olmadığını cezai ve inzibatı kovuşturma altında bulunmadığımı, halen Avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve Avukatlık stajıma mani bir halimin bulunmadığını beyan ederim.

                                                                                                        Adı Soyadı (İmza) 

ÖRNEK-3

BARO BAŞKANLIĞINA

                                   KARAMAN

            Baromuzda staj yapmak isteyen ………………….nin ikinci kısım stajını yanımda yapmasına muvafakat ediyorum.

                                                                                                          Avukat (İmza)

 

ÖRNEK-4

BARO BAŞKANLIĞINA

                                    KARAMAN

            ……… Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından olup, avukatlık stajını Baromuzda yapmak isteyen ve halen (                                                        ) adresinde oturan (                                                     )’ın Avukatlık Kanunu’nun aradığı maddi ve manevi vasıflara sahip olduğu, avukatlıkla bağdaşmayan bir hizmeti bulunmadığını bildirir, kendisini Baromuza takdim ederiz.

            AVUKAT (İMZA)                                                                     AVUKAT (İMZA)

 

                                                                                           ARAŞTIRMACI AVUKAT YAZISI

 

   STJ. NO:                                                                                                                                                                         TARİH……………

         

 

SAYIN: AV.

 

 

  …………………… Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Karaman / Merkez /…………….. nüfusuna kayıtlı …………………. T.C. Kimlik Nolu, ………. ve …………… kızı, Karaman ………….. doğumlu, ……………………….KARAMAN adresinde ikamet etmekte olan …………………. Baromuz stajyer avukat listesine yazılmasını istemekte olduğundan kanuni nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve stajyer avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığının soruşturularak düzenlenecek raporun en kısa süre içinde baromuza verilmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Baro Başkanı

                                                            Av. Oktay YILMAZ

 
 
  
  
 
                                                                                      BARO BAŞKANLIĞINA

                                                                 KARAMAN

 

                   İlgi : ………………  günlü  …………… Staj No sayılı yazınız.

 

                   ……………….. Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ……………./ ……….. / ……………... nüfusuna kayıtlı ……………… T.C. Kimlik Nolu, ……….. ve ………… kızı/oğlu, Karaman …………. doğumlu, ………………………………….. adresinde ikamet etmekte olan ……………………… Stajyer avukatlığa yaraşmayan kötü bir hali bulunmadığını kanuni nitelikleri taşıyıp meslekle birleşmeyen bir işle uğraşmadığı yapılan soruşturmadan anlaşılmıştır.

 

                   Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. …………………..

 

                                                                                                                                                                                      Av................................

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
NOT: DİLEKÇELER 2 ŞER ADET BİLGİSAYARDA YAZILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
 
 
 

31.03.2023
AV. OKTAY YILMAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.