STAJ BAŞLATMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Tarih: 15.01.2024| Okunma Sayısı: 18514

Form

 1 - Baroya hitaben dilekçe (Örnek-l) 3 Adet
 2 - Bildiri Kağıdı  (Örnek -2) 2 Adet
 3 - Yanında staj yapılacak Avukatın Muvafakatnamesi (Örnek-3) 2 Adet

 4 - İki Avukatın Takdim belgesi (Örnek 4)  2 Adet
 5 - E-Devletten mezuniyet Belgesi Kabul Edilmemektedir. Geçici Mezuniyet & Diploma  Noterden  veya okuldan onaylı olacak 2 Adet
 6 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi 2 Adet 

 7 - Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği 2 Adet

 8 - İkametgah İlmühaberi (Nüfus Müdürlüğünden) E-devletten2 Adet
 9 - Sağlık Raporu (STAJ YAPMASINA RUHEN VE BEDENEN ENGEL HALİ YOKTUR.İBARESİ BULUNAN ALINACAKTIR.) 2 Adet
 10 - Sabıka Kaydı Arşivli C.Savcılığından veya E-devletten 2 Adet

 11 -SSK –BAĞ-KUR- EMEKLİ SANDIĞINA tabii olarak çalışmadığına dair belge(SGK veya E-Devletten)2 Adet

12- 4 Adet 4x6 Ebadında Vesikalık Fotoğraf  (Biyometrik vesikalık olacak - Cübbeli Olmayacak) Fotoğraftan stajyer kimlik kartı için karaman-barosu@hotmail.com mail olarak gönderilmesi
  13 - 1 Adet İnce Klasör dosya, 2 Adet Plastik Telli Dosya (yeni olacak)

 

 

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapanlar İçin 

 

 

Başvuru Dilekçesi

 

Kurumdan Staj Yapmasına Engel Olmadığına Dair Yazı

 

 

1

 

1

 

1

 

 

FETO ve Disiplin Soruşturması Olmadığına Dair (Çalıştığınız Kurumdan) Yazı 

Çalıştığınız Kurumdan Hizmet Döküm Cetveli

 

Dilekçe

 

Çalıştığınız Kurumdan Alınacak

 NOT: (Yurt Dışından Mezun olanlar İçin ) Denklik Belgesi, Fark derslerini verdiklerine dair belge,

            

                                                                              

ÖRNEK-1

BARO BAŞKANLIĞINA

                                    KARAMAN

……………….Üniversitesi Hukuk Fakültesinden …………tarihinde mezun oldum ,Avukat stajyerliğine kabul için aranılan yasal nitelikleri taşıyorum.

                        Karaman Mahkemelerinde Staja başlatılmam hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim…./…/20..

                                                                                                  Adı Soyadı (İmza)

ADRES:

 

 

TELEFON: 

ÖRNEK-2

BARO BAŞKANLIĞINA

                                    KARAMAN

            1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 3.Maddesinde (e) ve 5.maddesinde (a) bentlerinde yazılı hallerin kendimde olmadığını cezai ve inzibatı kovuşturma altında bulunmadığımı, halen Avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve Avukatlık stajıma mani bir halimin bulunmadığını beyan ederim.

                                                                                                        Adı Soyadı (İmza) 

ÖRNEK-3

BARO BAŞKANLIĞINA

                                   KARAMAN

            Baromuzda staj yapmak isteyen ………………….nin ikinci kısım stajını yanımda yapmasına muvafakat ediyorum.

                                                                                                          Avukat (İmza)

 

ÖRNEK-4

BARO BAŞKANLIĞINA

                                    KARAMAN

            ……… Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından olup, avukatlık stajını Baromuzda yapmak isteyen ve halen (                                                        ) adresinde oturan (                                                     )’ın Avukatlık Kanunu’nun aradığı maddi ve manevi vasıflara sahip olduğu, avukatlıkla bağdaşmayan bir hizmeti bulunmadığını bildirir, kendisini Baromuza takdim ederiz.

            AVUKAT (İMZA)                                                                     AVUKAT (İMZA)

 

                                                                                           ARAŞTIRMACI AVUKAT YAZISI

 

   STJ. NO:                                                                                                                                                                         TARİH……………

         

 

SAYIN: AV.

 

 

  …………………… Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Karaman / Merkez /…………….. nüfusuna kayıtlı …………………. T.C. Kimlik Nolu, ………. ve …………… kızı, Karaman ………….. doğumlu, ……………………….KARAMAN adresinde ikamet etmekte olan …………………. Baromuz stajyer avukat listesine yazılmasını istemekte olduğundan kanuni nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve stajyer avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığının soruşturularak düzenlenecek raporun en kısa süre içinde baromuza verilmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Baro Başkanı

                                                            Av. Oktay YILMAZ

 
 
  
  
 
                                                                                      BARO BAŞKANLIĞINA

                                                                 KARAMAN

 

                   İlgi : ………………  günlü  …………… Staj No sayılı yazınız.

 

                   ……………….. Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ……………./ ……….. / ……………... nüfusuna kayıtlı ……………… T.C. Kimlik Nolu, ……….. ve ………… kızı/oğlu, Karaman …………. doğumlu, ………………………………….. adresinde ikamet etmekte olan ……………………… Stajyer avukatlığa yaraşmayan kötü bir hali bulunmadığını kanuni nitelikleri taşıyıp meslekle birleşmeyen bir işle uğraşmadığı yapılan soruşturmadan anlaşılmıştır.

 

                   Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim. …………………..

 

                                                                                                                                                                                      Av................................

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                    KAMUDA ÇALIŞANLAR İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ

                                                                                     KARAMAN BARO BAŞKANLIĞI’NA

……/……/………… tarihinden ………………………… Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. ……………………………………………………………………………… iş yerinde sigortalı olarak çalışmaktayım. Baronuz nezdinde 1 yıllık avukatlık stajını yapmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. ……/……/………… Tel: Adres: İsim-Soyisim

 
 
 
 
NOT: DİLEKÇELER 2 ŞER ADET BİLGİSAYARDA YAZILMIŞ OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.
 
 
 

14.06.2024
AV. OKTAY YILMAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.