CMK 2012 ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Tarih: 8.11.2012 22:00:00| Okunma Sayısı: 5529

31 Aralık 2011 CUMARTESİ                                                     
Adalet Bakanlığından:
CEZAMUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN
MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN
2012 YILI TARİFESİ
Amaç
MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince
soruşturma  ve  kovuşturma  makamlarının  talebi  üzerine  görevlendirilen
müdafi veya vekillere ödenecek meblağları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince
görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları
hukuki yardımlar için uygulanır.
Dayanak
MADDE 3  (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tarife
MADDE  4  (1)  Ceza  Muhakemesi  Kanunu  gereğince  yapılan  hukuki
yardımlara yönelik işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 172 TL,
b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 267 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 294 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile
İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar
için 294 TL,g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 533 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 598 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5  (1) Bu Tarife 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

05.12.2021
AV. OKTAY YILMAZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.